GROWART | EFEYAPI

Güneş enerjisinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve enerji talebi ile üretim arasındaki dengesizlikleri düzeltmek amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Güneş enerjisi depolama teknolojileri, enerjiyi daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmamıza yardımcı olabilir. Ancak, batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyet düşüşleri gibi faktörlerle birlikte bu sistemlerin daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir.